კაცი,რომელიც იცინის


„ბავშვს მინიჭებული აქვს სწრაფად და საბოლოოდ გააქარწყლოს თავისი შთაბეჭდილება-შეგრძნებები. მის შეგრძნებებს უსხლტებიან ცალკეული, სწრაფი, მკრთალი სახეები სამწუხარო მოვლენებისა. თვითონ, თავისი ბავშვური ასაკითა და უსუსურობით ბავშვი დაცულია მეტად რთული სულიერი მღელვარებისგან. იგი, მართალია, შეიგრძნობს  მოვლენებს, მაგრამ თითქმის არაფერს არ უკავშირებს მათ. დიდი ადამიანი კავშირს ეძებს მოვლენათა შორის,  ხოლო ბავშვი ადვილად კმაყოფილდება მისი ნაწილობრივი ახსნა-განმარტებით. სიცოცხლის პროცესი, როგორც რაიმე მთლიანი,  ბავშვის გონების თვალს უფრო გვიან ესახება. როდესაც იმ გამოცდილებას იძენს, რაზედაც უკვე დატრდნობა შეიძლება, მაშინ ფაქტების ცალკეული ჯგუფები უპირისპირდებიან ერთმანეთს, მომწიფებული ნათლითმოსილი გონება მათ ურთიერთს ადარებს; ბავშვობაში  ნახულის მოგონება ყველა განცდაზე ზემოთ ამოტივტივდება და თავს იჩენს ხოლმე, როგორც პალიმფსესტი უახლესი ნაწერის ქვემოდან; მოგონებები დასაყრდებ წერტილად იქცევიან ხოლმე ლოგიკისათვის, და რაც ბავშვის გონებაში შთაბეჭდილების სახით იყო,  დიდი ადამიანის შემეცნებაში სილოგიზმი ხდება. თუმცა გამოცდილება სხვადასხვანაირია, სასარგებლოცა ხდება და საზიანოც. დამოკიდებულია ადამიანის ბუნებისგან. კარგი ბუნება მწიფდება, ცუდი კი იხრწნება.“

„ბავშვისთვის უცნობია ციხის კარის გატეხვის ისეთი საშუალება, რომელსაც თვითმკვლელობა ეწოდება.“

„როდესაც მარტოდმარტო ადამიანი ხმამაღლა ლაპარაკობს,ეს იგივეა,ვითომ ღმერთთან საუბრობდეს,ღმერთთან, რომელიც ჩვენშივე არსებობს.“

„ხნიერი ადამიანის მხრებში მოხრილობა მისივე განვლილი წლების ტვირთია.“

„მოხუცი–ეს მხოლოდ და მხოლოდ მოაზროვნე ნანგრევია.“

„სჯობია ტყეში მშიერმა იარო,ვიდრე სასახლის მფლობელს ემონო.“

„ნუგეში,რითაც უნდა დაკმაყოფილდნენ ისინი, ვისაც არა გააჩნია რა.“

„ჩვენ გვაფრთოვანებს ის,რაც ჩვენთვის მახლობელია.“

„ხალხი ღირსი არ არის,რომ მათში განათლება შეჰქონდეთ, ვინაიდან ხალხი– ეს არის ორივე სქესის უგუნურთა თავმოყრა. ხალხი უწესრიგო თავმოყრაა ხსვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა ზნეობისა და საზოგადოებრივი მდგომარეობის პირთა ბრბოა, რომელიც ყველა დროის ბრძენ ადამიანებს აშკარად სძულდა, მისი მძვინვარება და დამთხვეულობა სამართლიანად ეზიზღებათ ბრძენთა შორის ყველაზე უფრო თავშეკავებულთაც კი.“

„ღიმილშ რამდენიმედ თანხმობის საწყისებია,მაშინ,როდესაც სიცილი ხშირად უარს გამოხატავს დათანხმებაზე.“

„დასასრულის აუცილებლობა,სწრაფი გადასვლა არსებობიდან არსებობაში,წრთობის ქურის პირდაღებული შესასვლელი,ყოველწამს მოსალოდნელი უფსკრულში გადავარდნა–ასეთია ადამიანის არსებობა.“

„ბავშვებს უნარი არ შესწევთ გონებაში აწონ–დაწონონ ის, რაც მათ ირგვლივ ხდება.“

ბალი გზაჯვარედინია;შესაფერისი გზების გაკვლევა–ამორჩევა ზალიან ძნელია.“

„მაწანწალური ცხოვრება ვადაზე ადრე აბერებს ადამიანს;ხოლო გაჭირვება სახეზე ნაადრევ ნაოჭებს დააჩნევს ხოლმე.“

„ადამიანის სახე ყოველთვის ანარეკლია მისი შინაგანი სულიერი განცდებისა.“

„ყოველი სწავლული ცოტათი უსულგულო გვამს ეწოდება.“

„ადამიანები ოჯახში იგივეა,რაც შავი წერტილები მოქანავე ტალღებზე.“

„არ მოიპოვება ისეთი უკიდეურესი მდგომარეობ,როდესაც ყველაზე კრიტიკულ მომენტშიც კი გულის სიღრმეში იმედის სხივი არ შეიჭრას.“

ზურგიდან მტერზე დარტყმის მომენტის ლოდინი ლოიალობის ერთ–ერთი გამომჟღავნებაა.“

„მორცხვი კაცი ცალხელაა,ის უფლებას ვერ მოიხვეჭს;ის საჭურისია–ფორტუნას ვერ დაეპატრონება.მოერიდეთ აზიზობა–მოთაკილეობას,იგი თქვენ ბნელ კუნჭულში შეგკუჭნავთ.“

„საზრიანი ადამიანები დაბლიდან მაღლა ადიან,მიამიტები დაბლა რჩებიან.არ უნდა მისცე შენს სინდისს ნება,რომ მიუდგომელი,შეურყეველი იყოს.“

„პრინციპები ბოლოს და ბოლოს ადამიანს უფსკრულში ჩანთქავენ.“

„ცოტა ცუნდრუკად მოაჩვენო თავი და იმავე დროს მიუწვდომელი იყო,ეს იშვიათი რამ ხელოვნებაა.“

„იყო ქალის ცოცხალი სხეული და იყო დედაკაცი ორი სხვადასხვა რამეა.დედაკაცის სუსტი მხარე–სიბრალული,რაც ხშირად სიყვარულში გადაიზრდება ხოლმე.“

„კეთლგონიერება მოითხოვს თვალყური ადევნო,დააკვირდე შენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებს.“

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s