თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში


                                                     შენს წმინდა სახეს,
                                                     შვენებით სავსეს,
სახიერებით განსხივებულსა,
ვუმზერ კრძალვითა,
თაყვანცემითა,
ცრემლ-მორეული გემთხვევი ფერხთა!
მიხარის – გიმზერ,
ვჰსწუხვარ – და გიმზერ,
და ესრეთ მზერა მსურს სიკვდილამდე,
არ გამოვფხიზლდე,
რომ აღარ ვჰგრძნობდე
ჩემი სამშობლოს სულით დაცემას!..
ყვავილოვანი
წალკოტი შენი,
შენის დიდების სხივ-მოკლებული,
აღარა ჰშვენის,
აღარ გვიბრწყინვის
                                                               შავ დროთა ძალით, ფერ წახდენილი!..
                                                        და, ვით განვლილსა
                                                       სიზმარსა ტკბილსა,
                                                        მზეს დიდებულად ჩასვენებულსა,
                                                         ვიგონებთ შენს დროს,
                                                     გული გვიმაგროს,
                                                        სრულად არ წარვჰსწყმდეთ ცის შემრისხავნი!
                                                    ხნით დამაშვრალი,
                                               დაღონებული,
 

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s